Jak chronić dzieła sztuki

  • Miejsca, gdzie przechowywane są cenne przedmioty (obrazy, rzeźby, przedmioty sztuki użytkowej, przedmioty kultu religijnego) powinny być właściwie zabezpieczone poprzez różne  rodzaje zabezpieczeń: mechaniczne (solidne zamki, drzwi, kraty w oknach, żaluzje antywłamaniowe itp.) i elektroniczne (alarmy, zamki szyfrowe itd.) ewentualnie  osobowe (ochrona obiektu przez wyspecjalizowane służby).
  • Warto zanotować charakterystyczne cechy wartościowych rzeczy, sfotografować je i oznakować w sposób niewidoczny dla ewentualnego złodzieja. Może to okazać się pomocne w trakcie prowadzenia dochodzenia po ewentualnej kradzieży.
  • Przy jakichkolwiek podejrzeniach, że mieszkanie lub inny obiekt są obserwowane przez podejrzane osoby – należy koniecznie poinformować o tym najbliższą jednostkę policji. Policję należy również informować w przypadku, kiedy zauważymy ślady manipulowania przy zamkach drzwi czy oknach – może to być sygnał, że ktoś próbował się włamywać.
  • O ewentualnej kradzieży należy jak najszybciej powiadomić Policję i do czasu przeprowadzenia przez policjantów oględzin i zebrania śladów – nie należy sprzątać po włamaniu
  • O posiadanych dobrach nie należy informować nieznanych osób ( także np. na forach internetowych)
Powrót na górę strony