Wydział Kryminalny

WYDZIAŁ Kryminalny
KOMENDY powiatowej POLICJI W ostródzie

 14-100 Ostróda, ul. Handlowa 6
tel. 47 73 242 71
 

NACZELNIK WYDZIAŁU

nadkom. Marcin Kociołek
tel. 47 73 242 72

e-mail: marcin.kociolek@ostroda.ol.policja.gov.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

kom. Rafał Frenkiel

tel. 47 73 242 70

e-mail:rafal.frenkiel@ostroda.ol.policja.gov.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

 

kom. Bartosz Bałabon

tel. 47 73 242 30

e- mail: bartosz.balabon@ostroda.ol.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony