Informacje ogólne

Informacje ogólne

Komenda Powiatowa  Policji
 w Ostródzie

ul. Handlowa 6
14-100 Ostróda
tel. 47 73 242 00
fax. 47 73 242 15

e- mail: komendant@ostroda.ol.policja.gov.pl

 

Wydział Kryminalny

tel. 47 73 242 71
fax. 47 73 242 15

 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

tel.: 47 73 242 41, 47 73 242 61
fax: 47 73 242 15

 

 

Wojewódzka Informacja Policyjna

tel. 47 73 144 44

Powrót na górę strony