Kierownik Rewiru Dzielnicowych
komIsariatu policji
w morągu

asp. szt. Paweł Tolak

 tel. 47 73 244 40

Powrót na górę strony