Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Terminy przyjęć do służby w Policji w roku 2024 !

Zachęcamy osoby zainteresowane służbą w naszej formacji, do zapoznania się z wymaganiami dla kandydatów. Procedurę naboru rozpoczyna złożenie stosownych dokumentów, a następnie pozytywne przejście pozostałych etapów rekrutacji.

Komendant Główny Policji wyznaczył terminy przyjęć do służby w Policji na 2024 rok:

 • 4 marca;

 • 24 kwietnia;

 • 8 lipca;

 • 9 września;

 • 30 października;

 • 30 grudnia.

Dla każdego z policjantów data przyjęcia jest jedną z najważniejszych, która zapisuje się w pamięci oraz historii ich ścieżki zowodowej.

W celu rozpoczęcia udziału w procesie rekrutacji, wymagane dokumenty kandydat może składać przez cały rok.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać:

 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

 • na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
  (www.warmińsko-mazurska.policja.gov.pl)

 • w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

- poniedziałki w godz. 8:30 - 17:30

- od wtorku do piątku w godz. 8:30-14:30

 

 • w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie

- od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

 • korzystający z pełni praw publicznych,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby.

Służba w Policji zapewnia:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,

 • gwarancję stałych warunków pracy,

 • ciekawą pracę,

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • różnorodny system szkoleń,

 • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie),

 • rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy),

 • po 25 latach służby nabycie praw emerytalnych.

Służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą zaangażowania, odpowiedzialności i poczucia misji.

Powrót na górę strony