Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji i ruchu drogowego
Komendy POwiatowej Policji w ostródzie

14-100 Ostróda ul. Handlowa 7
tel.: +48 (89) 642-72-41 lub +48 (89) 642-72- 61
fax: +48 (89) 642-72- 45

 

Naczelnik Wydziału

nadkom. Krzysztof Majewski

tel. (089) 642-72-60

e- mail: krzysztof.majewski@ostroda.ol.policja.gov.pl

 

P. O. ZastępcY NaczelnikA Wydziału

podkom. Tomasz Korman

e-mail: tomasz.korman@ostroda.ol.policja.gov.pl