Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji
 w Ostródzie

nadkom. Marcin Danowski

sekretariat (089) 642 72 11

e-mail: komendant@ostroda.ol.policja.gov.pl

 

 

 

I Zastępca
Komendanta powiatowego policji
 w Ostródzie

nadkom. Krzysztof Bilicki

sekretariat (089) 642 72 11

e-mail: zastepca@ostroda.ol.policja.gov.pl