Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Kierownictwo

Komendant Powiatowy  Policji
 w Ostródzie

nadkom. Marcin Danowski

sekretariat (089) 642 72 11

e-mail: komendant@ostroda.ol.policja.gov.pl

 

I zastępca

Komendanta Powiatowego  Policji
 w Ostródzie

kom. Krzysztof Bilicki

sekretariat (089) 642 72 11

e-mail: zastepca@ostroda.ol.policja.gov.pl