Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski lub I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie kom. Krzysztof Bilicki przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 16:00 w jednostce Policji przy ul. Handlowej 6 w Ostródzie.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Adres do korespondencji: Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie, ul. Handlowa 6, 14-100 Ostróda, nr faksu: 896427215, e-mail: dyscyplinarny@ostroda.ol.policja.gov.pl

Ponadto Zespół ds. Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie przyjmuje interesantów  w dniach roboczych w godzinach urzędowania

(7.30 -15.30, w poniedziałek 8.00 – 16.00)

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów:

kom. Krzysztof Majewski i asp. Robert Horodyłowski – pokój 128

Komendant Wojewódzki Policji  w Olsztynie lub jego zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach 14.00 - 17.00, w siedzibie KWP w Olsztynie ul. Partyzantów 6/8, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. (0 89) 522 55 00.

 

Komendant Komisariatu Policji w Moragu oraz Kierownicy Posterunków Policji KPP w Ostródzie przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania.

Właściwym do przyjmowania, rozpoznawania i załatwiania skarg na policjantów i pracowników KPP w Ostródzie i jednostek podległych jest Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie (art. 228 kpa).