Komisariat Policji w Morągu - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Komisariat Policji w Morągu


KOMisariat POLICJI W Morągu

KOMendant komisariatu POLICJI W Morągu

podinsp. Marek Kaszuba

 
 

Zastępca KOMendantA komisariatu POLICJI W Morągu

 

nadkom. Bogdan Królikowski

 

 

 

 

  Sekretariat Komendanta Komisariatu Policji w Morągu
 

tel.  89  /757-84-11, fax. 89 / 757-84-15
 

 

Zespół ds. Wspomagających

tel.  89 / 757-84-11, fax. 89 / 757-84-31,

 

Wydział Kryminalny

tel. 89 / 757-84-37,

 

W skład Wydziału Kryminalnego wchodzi:

 

Zespół Dochodzeniowo - Śledczy

tel. 89 / 757-84-70,

 

Zespół Techniki Kryminalistycznej

tel. 89 / 757-84-28,

 

Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy

tel. 89 / 757-84-37

 

 

 Jednoosobowe Stanowisko do walki z Przestępczością Narkotykową

tel. 89 / 757-84-37,

 

 

 Wydział Prewencji

tel. ( 89 ) 757-84-40,

 

Zespół Dyżurnych

tel. 89 / 757-84-01, fax. 89 / 757-84-05

fax. 89 / 757-84-00,

 

 Rewir Dzielnicowych

tel. 89 / 757-84-50,

 

Zespół Patrolowo-Interwencyjny

tel. 89 / 757-84-40

 

 

Zespół ds. Wykroczeń i Organizacji Służby

tel. (89) 757-84-41