KONTAKT - Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Komenda Powiatowa  Policji
 w Ostródzie

ul. Handlowa 6
14-100 Ostróda
tel. dyżurnego (89) 642 72 00

 

 

Wojewódzkie Centrum Monitorowania Pracy Policji:
0 800 339 202