Kierownik Rewiru Dzielnicowych - Ostróda - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie