Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kampania społeczna "Bezpieczny przejazd-Szlaban na ryzyko"

Kampania społeczna "Bezpieczny przejazd..." to nasz sposób, by powiedzieć „STOP” brawurze i łamaniu przepisów na przejazdach i przejściach kolejowych. Stawiamy „Szlaban na ryzyko!”

Pośpiech, ignorancja, brawura i brak rozsądku to najwięksi zabójcy na torach. Tarczą, chroniącą kierowców przed nieszczęściem, jest wiedza na temat przepisów i odpowiedzialność za siebie oraz inne osoby. Poprzez szeroko zakrojone działania od lat edukujemy uczestników ruchu drogowego i walczymy o to, co najcenniejsze: ludzkie zdrowie i życie.

Wciąż wiele osób sądzi, że czerwone światło przed przejazdem kolejowo-drogowym jest tylko ostrzeżeniem, a nie kategorycznym zakazem wjazdu na tory. Znajdują się tacy, którzy uważają że przejechanie slalomem między opuszczonymi rogatkami to przejaw sprytu i oszczędność czasu, a nie skrajnej głupoty i igranie ze śmiercią. Rozpędzony pociąg może mieć drogę hamowania równą nawet trzynastu boiskom piłkarskim. Różnica mas pomiędzy składem towarowym a samochodem osobowym jest taka, jak między pojazdem a puszką z konserwą. Każdy błąd na torach może mieć nieodwracalne skutki, gdyż maszynista nie ma szans wyhamować w ciągu kilku sekund. Dlatego prowadzimy kampanię Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, której podstawowe założenia to:

  • podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych
  • zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
  • minimalizacja liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych
  • kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., umieściły na 14 tysiącach przejazdów kolejowych w całej Polsce, na wewnętrznej stronie rogatki lub na krzyżu św. Andrzeja,  unikatowe żółte naklejki z numerami telefonów alarmowych, dedykowane wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, którzy  potrzebują pomocy.

Pamiętaj! Rozpędzony pociąg może mieć drogę hamowania równą nawet trzynastu boiskom piłkarskim.

Powrót na górę strony