Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Podpisanie porozumienia o współpracy – wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa

Dziś w siedzibie ostródzkiej komendy podpisane zostało porozumienie między Komendą Powiatową Policji w Ostródzie a Policyjnym Klubem Sportowym "MAZURY". Na podstawie zawartego porozumienia, strony wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży.

Dziś, 4 lutego 2020r., w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie spotkali się I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie nadkom. Krzysztof Bilicki oraz Prezes Zarządu Policyjnego Klubu Sportowego "MAZURY". Okazją tego spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy między tymi dwoma instytucjami.

Na podstawie zawartego porozumienia, strony wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży.

 

Policyjny Klub Sportowy "MAZURY" powstał w sierpniu 2019 roku. W roku upamiętniającym 100 lecie powstania Policji Państwowej.

Podstawowym celem klubu jest podnoszenie i rozwój  sprawności fizycznej jego członków, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznych oraz promowanie sportu, ratownictwa, rekreacji ruchowej oraz zdrowego stylu życia. Zadaniem klubu jest również promowanie zawodu policjanta jako atrakcyjnego i konkurencyjnego na lokalnym rynku pracy. Poprzez sport i rekreacje organizacja nawiązuje również do tradycyjnego  wychowania w duchu patriotycznych wartości.

Sięgając do tradycji pierwszych policyjnych klubów sportowych posiadających w swoich strukturach kilkanaście sekcji ostródzka organizacja zadeklarowała utworzenie 12 działających sekcji sportowo-szkoleniowych i tym samym powstała sekcja: siatkówki, futsalu, strzelecka, samoobrony i sportów walki, taktyki i techniki interwencji i survivalu, aero-fitness i sportów siłowych, badmintona, ratownictwa wodnego i pływania, tenisa ziemnego, lekkoatletyczna, hodowców gołębi pocztowych, szachowa i gier planszowych.

Powrót na górę strony