Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Szkolenie Nieetatowego Pododdziału Policji

Na strzelnicy IBiON w Ostródzie odbyło się szkolenie Nieetatowych Pododdziałów Policji. Tym razem policjanci doskonalili swoje umiejętności również w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. W przedsięwzięciu wzięli udział policjanci z różnych jednostek z terenu całego województwa. (film)

We wtorek (19.11.2019r.) na terenie strzelnicy Instytutu Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej w Ostródzie odbyło się szkolenie III kompanii Nieetatowych Pododdziałów Policji. W ćwiczeniach wzięli udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, Działdowie, Nidzicy, Iławie i policjanci z Nowego Miasta Lubawskiego.

Podczas wczorajszego szkolenia funkcjonariusze ćwiczyli m.in. szyki zwarte. Jedną z części szkolenia były również ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie w tym zakresie przeprowadził asp. Michał Jenczyk z KPP w Ostródzie.

Ćwiczenia takie wpisane są na stałe do kalendarza Nieetatowych Pododdziałów  Policji i mają na celu doskonalenie umiejętności policjantów w zakresie pododdziałów zwartych oraz integracje funkcjonariuszy, którzy w przypadku interwencji związanych ze zbiorowym zakłóceniem ładu i porządku publicznego są w stanie szybko i skutecznie przeciwdziałać łamaniu prawa.

  • szkolenie NPP
  • szkolenie NPP
  • szkolenie NPP
  • szkolenie NPP
  • szkolenie NPP
  • szkolenie NPP