Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Nowi funkcjonariusze w szeregach warmińsko-mazurskiej Policji

„ Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta ..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze. Dzisiaj (13.11.) osiemnastu policjantów ślubując na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wstąpiło w szeregi naszej formacji. Uroczysta zbiórka była także okazją do wręczenia policjantom garnizonu warmińsko-mazurskiego medali i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia pracowników cywilnych.

Ślubowanie to najważniejsza chwila w życiu zawodowym każdego policjanta. To chwila, z którą nowi policjanci stają się pełnoprawnymi członkami naszej formacji. Dziś (13.11) w Olsztynie słowa roty ślubowania wypowiedziało osiemnastu nowych funkcjonariuszy, którzy po ukończeniu szkolenia podstawowego rozpoczną służbę w jednostkach organizacyjnych warmińsko-mazurskiej policji. Nowi policjanci zasilą szeregi Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Komend Powiatowych Policji w: Ełku, Giżycku, Gołdapi, Iławie, Ostródzie, Piszu a także dołączą do Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.

W uroczystości udział wzięli: Pan Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pani Sylwia Jaskólska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Mieczysław Wójcik - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, pan Sławomir Koniuszy - Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, Panowie Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji  garnizonu warmińsko- mazurskiego, Dowódca Oddziału Prewencji Policji oraz naczelnicy Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Nie zabrakło także rodzin i przyjaciół ślubujących funkcjonariuszy.

Odznaczenia, awanse, wyróżnienia

Dzisiejszy dzień zapisał się w kartach historii policji garnizonu warmińsko- mazurskiego nie tylko uroczystym przyjęciem w szeregi nowych funkcjonariuszy, ale także wręczeniem odznaczeń, mianowań na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnień dla pracowników cywilnych policji. Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinspektora Tomasza Klimka otrzymali: insp. Arkadiusz Sylwestrzak - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz mł. insp. Andrzej Parniewicz - Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Z okazji Święta Niepodległości Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie mianował na wyższe stopnie służbowe trzydziestu dwóch  funkcjonariuszy Policji garnizonu warmińsko- mazurskiego. Obecni na sali policjanci otrzymali akty mianowania z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w  Olsztynie nadinspektora Tomasza Klimka oraz Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Artura Chojeckiego. Co roku 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości, przypada także Dzień Służby Cywilnej. Ustanowienie święta pracowników służby cywilnej w tak ważnym dla historii naszego kraju dniu, podkreśla, jak ważną rolę pełnią oni w administracji państwowej. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wręczył pracownikom cywilnym Policji wyróżnienia.

Nadinspektor Tomasz Klimek w swoim przemówieniu pogratulował pracownikom cywilnym oraz wszystkim obecnym policjantom- nowo przyjętym jak i odznaczonym i mianowanym na wyższe stopnie służbowe. Życzył wytrwałości w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz wielu sukcesów w karierze zawodowej. Zwrócił się także do rodzin i przyjaciół policjantów, by byli wyrozumiali i wspierali funkcjonariuszy, którzy na co dzień służą na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

(mk/rj)

Nowi policjanci przyjęci do służby na terenie Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie nadinsp. Tomaszem Klimkiem i Komendantem Powiatowym Policji w Ostródzie nadkom. Marcinem Danowskim.