Dzień Łącznościowca - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Łącznościowca

Życzenia z okazji Dnia Łącznościowca skierowane przez gen. insp. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji realizujących zadania z zakresu łączności i informatyki.