Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

17 października 2019r: Międzynarodowy Dzień Mediacji

17 października 2019 roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Mediacja to dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem.

Mediacja jest jedną z alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution).  Jak się okazuje bardzo skuteczną. W Unii Europejskiej, w tym w Polsce, efektywność mediacji mierzona odsetkiem zawartych ugód  sięga od 50 do 80%.

Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.

Powodzenie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów zależy w dużym stopniu od profesjonalizmu mediatorów i wysokiego poziomu ich etyki zawodowej. Mediator nie narzuca stronom rozwiązań. Jest rzecznikiem rzetelnej procedury, sprzyjającej osiągnięciu dobrowolnego porozumienia.

Od 14 do 18 października br. przypada Tydzień Mediacji, a 17 października Międzynarodowy Dzień Mediacji. Dlatego też, jak każdego roku, policjanci w całym kraju włączają się w promowanie tej pozasądowej formy rozwiązywania sporów, szczególnie w kontaktach z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego każdemu pokrzywdzonemu przysługuje prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego. Aby zwiększyć świadomość ofiar przestępstw na temat mediacji policjanci będą im wręczać ulotki, a także informować osoby pokrzywdzone gdzie znajdą szczegółowe informacje na temat procedury.