Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Chór Policji Garnizonu Warmińsko - Mazurskiego wystąpił w Miłakowie

Chór Policji Garnizonu Warmińsko - Mazurskiego wystąpił w Dzień Zesłania Ducha Świętego w XIV wiecznym kościele pw. św. Elżbiety i św. Wojciecha w Miłakowie. Podczas Mszy św. zabrzmiały takie utwory jak „Rota”, „Gaude Mater Polonia” i „Boże coś Polskę”. Po uroczystej Eucharystii odbył się II Ogólnopolski Festiwal Chórów.

W minioną niedzielę  (09.06.2019) w XIV wiecznym kościele pw. św. Elżbiety i św. Wojciecha w Miłakowie wystąpił Chór Policji Garnizonu Warmińsko- Mazurskiego. W Dzień Zesłania Ducha Świętego w miłakowskim kościele rozbrzmiewały znane wszystkim utwory patriotyczne i religijne.   Eucharystii przewodniczył o. Manswet Rzepka, były misjonarz (Libia, Algieria, Tunezja i Afryka Północna). Uroczystości Zielonoświątkowe odbyły się w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia Powstania Policji Państwowej.  Po uroczystej Mszy św. odbył się II Ogólnopolski Festiwal Chórów. 

Przed rozpoczęciem Mszy św. gospodarz świątyni o organizator uroczystości, o. Arkadiusz Czaja przywitał Posła na Sejm RP Zbigniewa Babalskiego, Senator RP Bogusławę Orzechowską, Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  Grzegorza Kierozalskiego, głównego specjalisty Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcina Bąka, oraz radnych powiatu ostródzkiego i radnych miasta oraz  przedstawiciela Stowarzyszenie im. Ojca Władysława Wodyki w Miłakowie Zbigniewa Zabłockiego wraz z rodzinami i wszystkich wiernymi.

W czasie liturgii zabrzmiały między innymi takie utwory jak: „Rota”, „Gaude Mater Polonia” , „Modlitwa o pokój” czy „Boże coś Polskę”. Po Eucharystii policjanci wykonali jeszcze dwa utwory: „Rozszumiały się wierzby płaczące” oraz „Taki Kraj”. W imieniu chóru głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski, który podkreślił, że dzięki zmianom ustrojowym formacja policyjna powróciła do fundamentalnych wartości, wpisanych ponownie na policyjne sztandary -  „Bóg, Honor Ojczyzna”.  Z okazji roku jubileuszowego nadkom. Marcin Danowski zacytował  wszystkim słowa roty policyjnej, którą w 1919 roku składali ci, którzy postanowili wstąpić w szeregi nowo powstałej formacji, jaką była Polska Policja Państwowa:

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powieżonem mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. tak mi Panie Boże dopomóż. ”