Ostróda: Policjanci podsumowali miniony rok - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Policjanci podsumowali miniony rok

Wczoraj (20.02.2019r.) w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyła się odprawa roczna ostródzkich policjantów. Podczas spotkania omówione zostały wyniki pracy funkcjonariuszy oraz zrealizowane przez nich przedsięwzięcia. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek. (film)

 

Uroczystą odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski. Szef ostródzkich policjantów omówił wyniki pracy policjantów w minionym roku. Podkreślił dużą aktywność funkcjonariuszy w wielu płaszczyznach ich funkcjonowania, oraz podziękował za miniony rok służby. Nie zapomniał również o dobrej współpracy z władzami samorządowymi oraz płynącego z ich strony wsparcia dla działań i inicjatyw podejmowanych przez Policję.

Nadkom. Marcin Danowski podczas omawiania wyników poszczególnych pionów podkreślił, iż wyniki pracy policjantów są lepsze niż w roku 2017. Jeżeli chodzi o pion kryminalny to zwiększyła się wykrywalność prowadzonych postępowań. Zabezpieczono więcej narkotyków i dużo więcej mienia od podejrzanych niż miało to miejsce w roku 2017.

Omawiając wyniki pracy pionu prewencyjnego Komendant Powiatowy nadkom. Marcin Danowski podkreślił, że w roku 2018 na drogach powiatu i ulicach miast  było więcej policjantów niż w 2017 roku. Z tego też powodu było bezpieczniej. Przebadano większą liczbę kierujących na zawartość alkoholu. W stosunku do roku ubiegłego było mniej wypadków drogowych i tym samym również  mniej wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców i mniej kierujących zatrzymanych pod wpływem alkoholu. Odnotowano też spadek ilości rannych na skutek wypadków drogowych. Niepokojąca jest tylko liczba osób, które zmarły na skutek wypadków drogowych. W roku 2017 liczba ta wynosiła 6, a w roku 2018 wzrosła do 16 osób.

Z pośród zaproszonych gości głos zabrali: Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw administracji zespolonej i administracji niezespolonej Pan Jarosław Babalski i Starosta Ostródzki Pan Andrzej Wiczkowski, którzy podziękowali policjantom za pracę i dobre wyniki.

Na zakończenie odprawy Pan insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym, za oddaną pracę i jej efekty.

Po odprawie nastąpiło uroczyste przekazanie dwóch aut służbowych. Jeden samochód trafił do ostródzkich kryminalnych, a drugi do policjantów z Morąga. Auta zostały zakupione ze środków rządowych a kluczyki do nich funkcjonariuszom przekazał Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pan Jarosław Babalski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie Pan insp. Tomasz Klimek.

Obydwa auta pobłogosławił kapelan ostródzkich policjantów ks. Dziekan Roman Wiśniowiecki.

(ak)