Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Policjanci zachęcają do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja dzięki, której blisko 1,5 mln ludzi podzieliło się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w miejscu ich zamieszkania, pracy, nauki czy wypoczynku. Każde naniesione na mapę zagrożenie zostało przez Policję zweryfikowane, co z pewnością przyczyniło się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nowoczesna aplikacja ułatwiająca kontakt obywateli z Policją.

Jak z niej korzystać?