Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Sztandar Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie

28 września 2018 roku był dniem szczególnym dla wszystkich ostródzkich policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Tego dnia jednostka otrzymała sztandar - symbol najwyższej wartości, tradycji, honoru i męstwa. (film)