Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku- spotkanie robocze przedstawicieli służb i instytucji

Wakacje to czas obozów i kolonii. By dzieci i młodzież mogły wypoczywać bezpiecznie służby i instytucje współpracują ze sobą, kontrolują miejsca wypoczynku uczniów oraz są w stałym kontakcie z ich opiekunami.

Wczoraj (21.06.2018) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie odbyło się spotkanie robocze służb i instytucji dotyczące bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas organizowanych obozów harcerskich w powiecie ostródzkim. Spotkaniu przewodniczył bryg. Tomasz Ostrowski – Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie.

W zebraniu wzięli udział: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie kom. Krzysztof Bilicki z asp. sztab. Rafałem Klimeckim Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, Łukasz Paprocki reprezentujący Nadleśnictwo Stare Jabłonki,  Marta Cichewicz –  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wraz z współpracownikami, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Zdzisław Sokołowski wraz z współpracownikami oraz funkcjonariusze KP PSP Ostróda z sekcji kontrolno – rozpoznawczej i wydziału operacyjno – szkoleniowego.

Podczas spotkania ustalono zasady współpracy w zakresie kontroli oraz nadzoru nad organizowanymi na terenie naszego powiatu obozowiskami dla dzieci i młodzieży. Przedstawiciele służb i instytucji wizytować będą miejsca wypoczynku i sprawdzać będą m.in. stan zabezpieczeń i sposoby ewakuacji z obozowisk.

Bardzo ważna jest również edukacja o bezpieczeństwie, dlatego policjanci podczas wizyt na obozach będą przypominać dzieciom i młodzieży w jaki sposób bezpiecznie wypoczywać nad wodą i na terenach leśnych.