Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Szkolenie przewodników psów służbowych

Na terenie byłej jednostki wojskowej w Ostródzie odbyło się szkolenie dla przewodników psów służbowych z komend miejskich i powiatowych województwa Warmińsko- Mazurskiego. W szkoleniu wzięło udział 13 policyjnych psów oraz 2 czworonogi patrolowo- obronne Straży Ochrony Kolei. Zagadnienia szkoleniowe zaplanowane zostały w taki sposób, bo ocenić zachowanie psów służbowych w niecodziennych sytuacjach.

Wczoraj (29.05.2018) na terenie byłej jednostki wojskowej, tzw. "Czerwonych Koszar" odbyło się szkolenie dla przewodników psów służbowych z komend miejskich i powiatowych województwa Warmińsko- Mazurskiego. W szkoleniu wzięło udział 13 policyjnych psów oraz 2 czworonogi Straży Ochrony Kolei.

Szkolenie składało się z dwóch części: pościgu za pozorantem, który ucieka do budynku i chowa się w jednym z pomieszczeń, ataku na pozoranta oraz obrony przewodnika przed atakującym go pozorantem.

Zagadnienia szkoleniowe zostały zaplanowane w taki sposób, by ocenić zachowania psów służbowych w niecodziennych sytuacjach.