Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Komisariat Policji w Morągu wyróżniony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka podczas odprawy rocznej pionu kryminalnego

W miniony wtorek odbyła się odprawa roczna pionu kryminalnego policji garnizonu warmińsko – mazurskiego. W odprawie wzięli udział naczelnicy wydziałów pionu kryminalnego komend miejskich i powiatowych oraz komendanci komisariatów policji nadzorujący komórki kryminalne bądź ich zastępcy oraz naczelnicy wydziałów pionu kryminalnego KWP. Podczas spotkania insp. Tomasz Klimek, doceniając dobrą pracę policjantów, wyróżnił Komisariat Policji w Morągu.

W miniony wtorek (20.02.2018) odbyła się odprawa roczna pionu kryminalnego policji garnizonu warmińsko – mazurskiego. W odprawie wzięli udział naczelnicy wydziałów pionu kryminalnego komend miejskich i powiatowych oraz komendanci komisariatów policji nadzorujący komórki kryminalne bądź ich zastępcy oraz naczelnicy wydziałów pionu kryminalnego KWP.

Odprawę poprowadził mł. insp. Edward Szydłowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

W trakcie spotkania, podczas którego omówiono wyniki pracy za 2017 rok oraz plany i założenia na 2018 rok, insp. Tomasz Klimek wyróżnił dwie jednostki policji za najlepsze wyniki w pracy. Komisariaty Policji w Morągu oraz Pasłęku otrzymały dodatkowe zestawy komputerowe z drukarkami. Nowoczesny sprzęt z pewnością pomoże w realizacji bieżących zadań.

 

  • Komisariat Policji w Morągu wyróżniony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
  • Komisariat Policji w Morągu wyróżniony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
  • Komisariat Policji w Morągu wyróżniony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
  • Komisariat Policji w Morągu wyróżniony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie