Ostróda: Policjanci podsumowali miniony rok - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Policjanci podsumowali miniony rok

W miniony piątek w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyła się odprawa roczna ostródzkich policjantów. Podczas spotkania omówione zostały wyniki pracy funkcjonariuszy oraz zrealizowane przez nich przedsięwzięcia. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek.

Uroczystą odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski. Szef ostródzkich policjantów podkreślił dużą aktywność funkcjonariuszy w wielu płaszczyznach ich funkcjonowania, oraz podziękował za miniony rok służby. Nie zapomniał również o dobrej współpracy z władzami samorządowymi oraz płynącego z ich strony wsparcia dla działań i inicjatyw podejmowanych przez Policję.

Nadkom. Marcin Danowski przedstawił również priorytety na 2018 rok. Wśród nich niezmiennie pojawiło się m. in. bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie naszego powiatu oraz wzmocnienie współpracy ze społeczeństwem.

Następnie stan bezpieczeństwa i osiągnięte wyniki będące odzwierciedleniem całorocznej pracy przedstawili policjanci funkcyjni poszczególnych pionów.

Pion Kryminalny

Sprawy kryminalne omówił kom. Marcin Kociołek. Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Ostródzie wskazał spadek liczby prowadzonych postępowań w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrosła również wykrywalność przestępstw. Stwierdzono mniej przypadków kradzieży z włamaniem. W 2016 roku liczba tych przestępstw wynosiła 272. W 2017- 236.

 

Pion Prewencji

Następnie pracę pionu prewencji w minionym roku omówił Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Ostródzie asp. szt. Rafał Klimecki.

Naczelnik podkreślił, że w 2017 roku ostródzcy policjanci odnotowali spadek liczby wypadków, osób rannych oraz ofiar śmiertelnych zdarzeń drogowych. Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 29 tysięcy kontroli stanu trzeźwości podczas których ujawnili ponad 260 przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu.

Policjanci zwracają również szczególną uwagę na prędkość z jaką poruszają się kierowcy. Tylko w ubiegłym roku 43 osoby straciły na 3 miesiące prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanych o ponad 50 km/h.

 

Bezpieczeństwo na wodzie

Dla bezpieczeństwa mieszkańców i gości wypoczywających w powiecie ostródzkim w sezonie letnim na wodach pracowali policyjni wodniacy. Kontrolowali trzeźwość turystów, pilnowali porządku, zwracając również uwagę na osoby zanieczyszczające środowisko.

 

Bezpieczeństwa podczas imprez masowych

Policjanci w minionym roku pracowali przy zabezpieczeniu ładu i porządku podczas różnego rodzaju imprez w powiecie. Najważniejsze to Obchody rocznicy Bitwy pod Grunwaldem i Festiwal Disco Polo czy festiwal Reggae, w których łącznie uczestniczyło wiele tysięcy osób. Wszystkie te imprezy przebiegły spokojnie, podczas ich trwania nie odnotowano poważniejszych incydentów.

Funkcjonariusze zabezpieczali również odbywające się w ostródzkiej Arenie targi "Agro Show" i "Pro Defence".

 

"Dzielnicowy bliżej nas"

Dzielnicowy to policjant tzw. "pierwszego kontaktu". Oznacza to, że jest blisko mieszkańców swojego rejonu służbowego, spieszy im z pomocą i radą. Czas służby dzielnicowego w obchodzie w 2017 roku wyniósł: 90,58%. W minionym roku dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie uczestniczyli w 2073 spotkaniach ze społeczeństwem. To największa liczba wśród jednostek na terenie województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Fundusz Wsparcia Policji

O sprawach sprzętowo- logistycznych ostródzkiej komendy mówił nadkom. Bogdan Królikowski Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Morągu.

W 2017 roku do Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie trafiły 3 radiowozy.

Dwa oznakowane Ople Mokka trafiły do Komisariatu Policji w Morągu. Pojazdy te zostały zakupione w ramach programu „50x50”. Połowa kwoty została przekazana przez lokalne samorządy, a drugą połowę sfinansowała Komenda Główna Policji.Nieoznakowane bmw trafiło do policjantów ostródzkiej drogówki. Radiowóz został zakupiony i przekazany przez Komendę Główną Policji w ramach programu modernizacji służby.

W Punkcie Obsługi Interesantów od sierpnia 2017 roku znajduje się ogólnodostępny alkomat. Badanie urządzeniem jest całkowicie darmowe i anonimowe.

 

Tasman- nowy "funkcjonariusz" morąskiego komisariatu

W styczniu 2018 po 5- miesięcznym szkoleniu w Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach służbę w Komisariacie Policji w Morągu rozpoczął Tasman- owczarek niemiecki przeszkolony w zakresie działań prewencyjnych i tropienia śladów ludzkich. Zakup psa służbowego sfinansowany został przez Samorząd Miasta i Gminy Morąg. Głównym zadaniem czworonożnego funkcjonariusza

jest czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu ostródzkiego. Obok oddziaływania prewencyjnego Tasman może być wykorzystywany do działań związanych z zabezpieczeniem

i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń, przeszukania terenu i pomieszczeń, pościgu. Może stanowić pomoc przy wykonywaniu czynności interwencyjnych, zatrzymaniu osób, pilnowaniu, doprowadzaniu i konwojowaniu. Ponadto może być pomocna w tropieniu śladów oraz przeszukania terenu w celu odnalezienia osoby zaginionej.

Na zakończenie odprawy Pan insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym, za oddaną pracę i jej efekty.

Starosta Ostródzki Pan Andrzej Wiczkowski również podziękował policjantom za miniony rok oraz współpracę z władzami samorządowymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

  • Odprawa roczna policjantów KPP Ostróda
  • Odprawa roczna policjantów KPP Ostróda
  • Odprawa roczna policjantów KPP Ostróda
  • Odprawa roczna policjantów KPP Ostróda
  • Odprawa roczna policjantów KPP Ostróda
  • Odprawa roczna policjantów KPP Ostróda
  • Odprawa roczna policjantów KPP Ostróda