Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Spotkanie koordynacyjne służb mundurowych i ratowniczych. Przygotowanie do ćwiczenia pod kryptonimem: „SŁUŻBY W AKCJI – OSTRÓDA 2017”

W środę w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli służb mundurowych i ratowniczych powiatu ostródzkiego. Wzięli w nim udział Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie, I Zastępca Komendanta Powiatowego w Ostródzie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, Dyrektor Aresztu Śledczego w Ostródzie, Koordynator Zadań Obronnych Aresztu Śledczego, Kierownik Działu Ochrony Aresztu Śledczego, Kierownik Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostródzie, Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Olsztynie, Kierownik Pogotowia w Ostródzie oraz Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Spotkanie miało na celu dokonanie wstępnych ustaleń dotyczących planowanego na dzień 27 października br. ćwiczenia koordynacyjnego polegającego na wspólnym działaniu w sytuacji kryzysowej i potrzebie zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa publicznego przy wykorzystaniu możliwych środków fizycznych i technicznych będących w zasobach służb mundurowych i ratowniczych powiatu ostródzkiego. W czasie przedsięwzięcia zostanie wypracowany wspólny dla wszystkich służb algorytm postępowania w sytuacji bezpośredniego i realnego narażenia życia i zdrowia obywateli znajdujących się na terenie objętym zagrożeniem.