Ostródzcy policjanci obchodzili swoje święto - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostródzcy policjanci obchodzili swoje święto

Są tam, gdzie zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie – podejmując często interwencje z narażeniem własnego. I rzadko słyszą za to proste, ale jak wiele znaczące słowo: "dziękuję". W poniedziałek na placu apelowym Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie nadkom. Marcina Danowskiego oraz zaproszonych gości wręczył funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Tegoroczna uroczystość miała charakter wyjątkowy. Otóż po raz pierwszy odbyła się na placu apelowym Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Wśród gości, obok Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie inspektora Tomasza Klimka uroczystą zbiórkę uświetniła obecność Pani Senator RP Bogusława Orzechowska, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji z powiatu ostródzkiego, a także rodziny funkcjonariuszy.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku inspektorowi Tomaszowi Klimkowi przez dowódcę uroczystości nadkom. Bogdana Królikowskiego, po czym podniesiono flagę na maszt i odegrano hymn państwowy. Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski, który przywitał gości. W swoim wystąpieniu komendant podziękował policjantom i pracownikom ostródzkiej komendy za zaangażowanie i trud włożony w codzienną służbę. Słowa podziękowania skierował także do przedstawicieli władz samorządowych i przedstawicieli instytucji za współpracę i wsparcie działań podejmowanych przez policjantów na rzecz bezpieczeństwa.

Później przystąpiono do uhonorowania wyróżnionych policjantów medalami i odznaczeniami. Odznakę „Zasłużony Policjant” nadawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymał mł. asp. Grzegorzowi Michałowiczowi, Kierownikowi Referatu Patrolowo Interwencyjnego. Kolejnym punktem uroczystości było wręczanie awansów na wyższe stopnie służbowe. W sumie awanse odebrało tego dnia 59 funkcjonariuszy.

Inspektor Tomasz Klimek – Komendant Wojewódzkie Policji w Olsztynie pogratulował awansowanym i wyróżnionym, podkreślił wagę zawodu policjanta i życzył dalszych sukcesów.

Następnie głos zabrała Pani Senator RP Bogusława Orzechowska, która złożyła wyrazy podziękowania i uznania dla policjantów z powiatu ostródzkiego.

W imieniu przedstawicieli władz samorządowych Starosta Ostródzki Pan Andrzej Wiczkowski podziękował policjantom za codzienną służbę i wyraził słowa uznania wobec trudu jaki policjanci podejmują w codziennej służbie. Życzył także dalszych sukcesów zawodowych i bezpiecznej służby.

Po ceremonii policjanci Nieetatowego Zespołu Taktycznego ostródzkiej komendy zaprezentowali części swoich umiejętności z zakresu taktyk i technik interwencji oraz samoobrony.

Na zakończenie wszyscy obecni zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia.

 

Autor: TV Mazury