Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu mapy zagrożeń bezpieczeństwa

W ostródzkim Centrum Użyteczności Publicznej rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące powiatowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. To narzędzie służące do rzetelnego i czytelnego komunikowania społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń przez instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Po co mapa zagrożeń bezpieczeństwa i co z niej wynika dla mieszkańców powiatu ostródzkiego?

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa to element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Narzędzie, które pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń przez instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny, z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. Mapa ta - zwizualizowany stan bezpieczeństwa - będzie, jak powiedział w wywiadzie dla „Policji 997” Jarosław Zieliński Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji „jednym z najważniejszych czynników, na podstawie których można będzie kształtować struktury terenowe Policji (…) będzie także punktem wyjścia do decyzji związanych z takim rozlokowaniem struktur Policji, które pozwoli na zapewnienie jednakowego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całym kraju.”

Podczas wczorajszych konsultacji ostródzcy policjanci przedstawili założenia projektu powiatowego, z uwzględnieniem danych policyjnych dotyczących zagrożeń przestępczością.Wyjaśniali ideę mapy i podkreślali troskę o poziom bezpieczeństwa w całym powiecie ostródzkim. Projekt ten, to nic innego jak odzwierciedlenie zagrożeń już zidentyfikowanych przez policjantów, wzbogacony o spostrzeżenia mieszkańców powiatu.

 

Projekt mapy na poziomie powiatowym ma zawierać kilka kryteriów m.in. dotyczących zagrożenia przestępczością czy wykroczeniami, które są szczególnie uciążliwe społecznie, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyniki badań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa z uwzględnieniem zagrożeń lokalnych i oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Oprócz wczorajczego spotkania, policjanci rozpoczęli juz konsultacje m.in. na spotkaniach rad osiedlowych, by dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców.

Podczas spotkań padły propozycje, by Powiatowa Mapa Bezpieczeństwa była przekazywana jako załącznik do wydawanego przez Urząd Miasta w Ostródzie informatora oraz, żeby mapy w formie papierowej były zamieszczane na osiedlowych tablicach ogłoszeniowych.


 

Konsultacje będą prowadzone do 29 lutego br. zarówno z samorządami, jak i mieszkańcami, by zapewnić jednakowe, wysokie bezpieczeństwo na terenie całego powiatu. Wnioski z nich są cały czas zbierane.

 

Najbliższe zaplanowane terminy pozostałych konsultacji na terenie powiatu ostródzkiego:

 

03.02.2016 r. Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostródzie ul. Plebiscytowa 5 – godz. 18.00

07.02.2016 r. Remiza OSP w Marwałdzie – godz. 16.00

07.02.2016 r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu – godz. 17.00

09.02.2016 r. Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu Osiedle Kwiatowe – godz. 17.00

10.02.2016 r. Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie – godz. 15.00

10.02.2016 r. Budynek Oratorium w Ostródzie ul. Parkowa 30 – godz. 17.00

11.02.2016 r. Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostródzie ul. Jaracza – godz. 18.00

12.02.2016 r. Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Miłomłynie– godz. 16.00

12.02.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie – godz. 16.00

12.02.2016 r. Świetlica Wiejska w m. Pelnik gm. Łukta – godz. 17.00

12.02.2016 r. Świetlica Wiejska w m. Zajączkowo gm. Łukta – godz. 18.30

18.02.2016 r. Świetlica Wiejska w m. Pelnik gm. Łukta – godz. 18.00

20.02.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Samorowie ul. Ostródzka 17 – godz. 18.00

22.02.2016 r. Świetlica Wiejska w m. Ględy gm. Łukta – godz. 17.30

22.02.2016 r. Świetlica Wiejska w m. Ramoty gm. Łukta – godz. 18.30

25.02.2016 r. Świetlica Wiejska w m. Liksajny gm. Miłomłyn – godz. 16.30

25.02.2016 r. Ratusz Miejski w Morągu ul. Jana Pawła II 7 – godz. 12.00

25.02.2016 r. Świetlica Wiejska w m. Zybułtowo gm. Grunwald – godz. 13.00

26.02.2016 r. Świetlica Wiejska w m. Strużyna gm. Morąg – godz. 17.00

O kolejnych terminach konsultacji będziemy informowac na bieżąco.