NIEETATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PRASOWO-INFORMACYJNYCH

NIEETATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PRASOWO-INFORMACYJNYCH KPP W OSTRÓDZIE

Policjantki z Nieetatowego Zespołu ds. Prasowo-Informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie podczas nieobecności zastępują Oficera Prasowego i odpowiadają wyłącznie na pytania dziennikarzy. Pozostałą korespondencję należy kierować do właściwych wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

 

mł. asp. Anna Karczewska

 

Policjantki Nieetatowego Zespołu ds. Prasowo - Informacyjnych pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. W tym czasie przekazują informacje dziennikarzom pod stacjonarnymi numerami telefonów i telefonem komórkowym. Oprócz informacji o bieżących wydarzeniach, udzielane są odpowiedzi dotyczące analiz bezpieczeństwa, statystyk, porad prewencyjnych i innych, związanych z działalnością ostródzkiej policji.

Poza wyznaczonymi godzinami oraz w soboty, niedziele i święta osoba pełniąca dyżur prasowy jest dostępna pod numerem telefonu komórkowego 606 922 044. W tym czasie udzielane są informacje dotyczące TYLKO I WYŁĄCZNIE wydarzeń nagłych i nadzwyczajnych oraz komunikatów opublikowanych na stronie internetowej z ostatniej doby.