Ostróda: Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie

W Ostródzie odbył się Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie. Wzięli w nim udział policjanci z Ostródy, Iławy, Nidzicy, a także funkcjonariusze Aresztu Śledczego oraz Straży Pożarnej w Ostródzie. Uczestnicy spotkania otrzymali puchar i medale. Rozegrane mecze dostarczyły kibicom wiele emocji i radości.

W piątek na orliku przy ulicy Piastowskiej w Ostródzie odbył się Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie. Został on zorganizowany przez policjantów komendy wspólnie z Zarządem Terenowym NSZZ Policjantów pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie nadkom. Marcina Danowskiego.

Celem spotkania było propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz rozwijanie aktywności sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej. Do rywalizacji stanęło 6 drużyn: policjanci z Ostródy, Iławy, Nidzicy, a także  funkcjonariusze Aresztu Śledczego oraz  Straży Pożarnej w Ostródzie. Najlepsi okazali się  funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

Na koniec drużyny, które zajęły I, II i III miejsce otrzymały z rąk I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie kom. Krzysztofa Bilickiego puchary, medale i nagrody.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Było sporo walki czasami zakończonej żółtymi kartkami, ale wszystko w ramach fair play.