Ostróda: Uroczyste obchody rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maj

Ostródzcy policjanci uczestniczyli w uroczystościach obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To ważne narodowe święto zgromadziło pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki przy ul. Mickiewicza wiele osób, w tym poczty sztandarowe, oficjalne delegacje samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, szkół, ale również mieszkańców miasta, chcących uczcić rocznicę podniosłych wydarzeń. Biało-czerwone kwiaty przy płycie pomnika złożyła także delegacja reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Ostró

Wczorajsze uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godzinie 10.30 od mszy świętej w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie. Tuż po mszy wszyscy zgromadzeni przy akompaniamencie miejskiej orkiestry dętej przemaszerowali ulicami miasta do Parku Miejskiego pod pomnik Tadeusza Kościuszki.

Tam licznie zgromadzone delegacje z udziałem władz samorządowych, organizacji kombatanckich, szkół i przedszkoli, instytucji i zakładów pracy, organizacji społecznych i służb mundurowych oraz mieszkańcy składali kwiaty.

Biało-czerwone kwiaty przy płycie pomnika złożyła także delegacja reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Ostródzie. Przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki oddali honor także przedstawiciele służb mundurowych w składzie Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Ostródzie kpt. Grzegorz Ślusarczyk.

Całość imprezy zabezpieczali ostródzcy policjanci i strażnicy miejscy, szczególną uwagą obejmując przemarsz delegacji na czas którego wyłączono z ruchu kołowego kilka ulic.