Ostróda: Ćwiczenia Nieetatowego Zespołu Taktycznego - Filmy - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Ostróda: Ćwiczenia Nieetatowego Zespołu Taktycznego

Policjanci Nieetatowego Zespołu Taktycznego KPP w Ostródzie ćwiczyli zgranie zespołu w przypadku wystąpienia zagrożenia lub sytuacji kryzysowej. Funkcjonariusze podczas ostatnich ćwiczeń sprawdzali przygotowanie do stosowania elementów taktyki specjalnej w sytuacji dynamicznego zatrzymania pojazdu i obezwładnienia osób.

Właściwe przygotowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jest kluczowym elementem, by zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom, a w sytuacji bezpośredniego zagrożenia należycie reagować. Stąd też policjanci cyklicznie sprawdzają swoje umiejętności.

We wtorek policjanci Nieetatowego Zespołu Taktycznego ostródzkiej komendy uczestniczyli w ćwiczeniach mających na celu zgranie zespołu w momencie podjęcia działań taktycznych. Tego typu procedury są stosowane w przypadku wystąpienia zagrożenia lub sytuacji kryzysowej.

Istotnym elementem tego typu taktyki jest natychmiastowe i zdecydowane wyeliminowanie zagrożeń oraz unieszkodliwienie i zatrzymanie ich sprawców.

Metody takie są stosowane wobec osób przebywających w rożnych obiektach oraz używających broń palną lub innych niebezpiecznych narzędzi, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia osób postronnych.

Wczorajsze ćwiczenia poprzedziła odprawa, podczas której omówiono warianty działania i postawiono zadania poszczególnym policjantom. Następnie już na miejscu funkcjonariusze doskonalili swoje umiejętności oraz poprawność reagowania na zagrożenie.

Trzon Nieetatowego Zespołu Taktycznego stanowią policjanci, którzy tworzą silnie zintegrowaną i hermetyczną grupę. W sytuacji zagrożenia wiedzą, że mogą na siebie liczyć. Wykonywane przez nich zadania nie pozwalają na pomyłkę. Chwila wahania może kosztować ich zdrowie albo życie.

W czasie szkolenia nie była wykorzystywana amunicja.