REJON VIII Łukta - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

REJON VIII Łukta

Rejon VIII    (Rejon zamiejscowy – Łukta)


 

 

mł. asp. Karol Górnicki

tel. kom. 887-876-106

 

Miejscowości: Chudy Dwór, Gucin, Ględy, Kojdy, Komorowo, Kozia Góra, Lusajny, Łukta, Maronie, Mostkowo, Sobno, Trokajny, Zajączkowo.

 

Zdiagnozowane zagrożenie nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu Działania Priorytetowego w okresie 1.02.2018 – 31.07.2018 r.:

- w miejscowości Molza w rejonie przystanku dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu zabronionym

 

 

 

 

Dzielnicowi w godzinach urzędowania przyjmują w nowo utworzonym punkcie obsługi interesantów przy ul. Mazurskiej 10 w Łukcie  (budynek GOPS)