REJON VIII Łukta - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

REJON VIII Łukta

Rejon VIII    (Rejon zamiejscowy – Łukta)


 

 

sierż. szt. Paweł Wojtania

tel. kom. 887-876-106

 

Miejscowości: Białka, Dąg, Draglice, Florczaki, Kotkowo, Markuszewo, Molza, Niedźwiady, Nowaczyzna, Nowe Ramoty, Orlik, Pelnik, Plichta, Pupki, Ramoty, Skwary, Spórka, Strzałkowo, Swojki, Szeląg, Tabórz, Worliny, Wynki

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.02.2020r.- 31.07.2020r. :

 -  w m. Molza, na przystanku autobusowym dochodzi do grupowania się osób, które spożywają alkohol i zakłózają porządek publiczny

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowi w godzinach urzędowania przyjmują w nowo utworzonym punkcie obsługi interesantów przy ul. Mazurskiej 10 w Łukcie  (budynek GOPS)