REJON VII - Łukta - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

REJON VII - Łukta

REJON VII - Łukta

Rejon VII

Dzielnicowi w godzinach urzędowania przyjmują w nowo utworzonym punkcie obsługi interesantów przy ul. Mazurskiej 10 w Łukcie  (budynek GOPS)

REJON NR VII

Dzielnicowy: sierż. szt. Krzysztof Wójcicki ( telefon  w godzinach urzędowania: kom. 887-876-107)

Miejscowości: Białka, Dąg, Draglice, Florczaki, Kotkowo, Markuszewo, Molza, Niedżwiady, Nowaczyzna, Nowe Ramoty, Orlik, Pelnik, Plichta, Pupki, Ramoty, Skwary, Spórka, Strzałkowo, Swojki, Szeląg, Tabórz, Worliny, Wynki.

Łukta -rejon nr VII w całości położony jest na terenie Gminy Łukta , i zamieszkiwany jest przez 2550 mieszkańców.