Kierownik Rewiru Dzielnicowych
komIsariatu policji
w morągu

asp. szt.  Marek Treder

 tel. (089) 757-84-40