Posterunek Policji w Łukcie - Łukta - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Posterunek Policji w Łukcie

Rejon I

 

sierż. szt. Paweł Wojtania

tel. kom. 887-876-106

tel. 47 732 44 82

 

Miejscowości: Białka, Dąg, Draglice, Florczaki, Kotkowo, Markuszewo, Molza, Niedźwiady, Nowaczyzna, Nowe Ramoty, Orlik, Pelnik, Plichta, Pupki, Ramoty, Skwary, Spórka, Strzałkowo, Swojki, Szeląg, Tabórz, Worliny, Wynki

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.02.2020r.- 31.07.2020r. :

 -  w m. Molza, na przystanku autobusowym dochodzi do grupowania się osób, które spożywają alkohol i zakłócają porządek publiczny

 

Rejon II

 

mł. asp. Dorota Dias

tel. kom. 887-876-107

tel. 47 732 44 83

 

 

Miejscowości: Chudy Dwór, Gucin, Ględy, Kojdy, Komorowo, Kozia Góra, Lusajny, Łukta, Maronie, Mostkowo, Sobno, Trokajny, Zajączkowo.

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.02.2020r.- 31.07.2020r.. :

W m. Łukta na placu zabaw przy ul. Słonecznej dochodzi do grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją