Rekrutacja do służby w Policji - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rekrutacja do służby w Policji

Dlaczego warto zostać policjantem? Służba w Policji dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia.

 Policja oferuje:

- ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

- stabilne, stałe zatrudnienie;

- wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

- stałe i pewne źródło dochodu;

- wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 2600 zł netto + dodatek służbowy+ wysługa lat;

- możliwość otrzymywania dodatkowych świadczeń dla uprawnionych (dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak)

- skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby -  55 lat życia);

- możliwość doskonalenia zawodowego;

- możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku;

- prestiż zatrudnienia;

- szeroki katalog specjalizacji;

- wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, to służba społeczeństwu;

 

Przypominamy, że od ubiegłego roku funkcjonariusze Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w każdą trzecią sobotę miesiąca 2019 roku w godzinach od 10.00 do 14.00, zapraszają osoby zainteresowane służbą w Policji na halę sportową, aby dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja, osoby te mogą skorzystać z rad policyjnych instruktorów i spróbować swoich sił na torze sprawnościowym.