Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: "Służyć wiernie narodowi ...". Wstąp w nasze szeregi

Ostródzcy policjanci wszystkim tym, którzy posiadają predyspozycje i chcą nieść pomoc innym proponują wstąpienie w swoje szeregi. W miniony piątek (22.03.2019) ruszył cykl spotkań w klasach licealnych, podczas których funkcjonariusze opowiadać będą młodzieży o swojej pracy, o tym kto może wstąpić do służby i jak wygląda rekrutacja do tej formacji.

O przyjęcie do służby mogą starać się obywatele Polski (nie skazani prawomocnym wyrokiem), korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie i mający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Wszyscy ubiegający się o przyjęcie do służby, w trakcie kwalifikacji są oceniani systemem punktowym. Punkty przyznawane są m.in. za testy wiedzy, sprawności fizycznej i psychicznej oraz poziom wykształcenia i dodatkowe umiejętności. Dokładne informacje dotyczące kwalifikacji i wymogów, dostępne są na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

 

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html

 

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do Policji oraz tych, którzy dopiero się nad tym zastanawiają zapraszamy do Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, która mieści się przy Al. Piłsudskiego 5 w Olsztynie.