Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: "Dojedź(MY) bezpiecznie do celu" i "Bezpieczny PAS(ażer)”

Trwają ogólnopolskie akcje "Dojedź(MY) bezpiecznie do celu" i "Bezpieczny PAS(ażer), w trakcie których policjanci ruchu drogowego kontrolują pojazdy przewożące osoby i przypominają kierowcom oraz pasażerom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna skierowana jest głównie do kierowców transportu zbiorowego, ale oczy funkcjonariuszy nie omijają także tych indywidualnych kierujących. Prowadzone działania profilaktyczne mają na celu zwrócenie uwagi kierujących pojazdami między innymi na:

 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego (stosowanie się do ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze)
 • stan techniczny pojazdu
 • bezpieczeństwo pasażerów, w szczególności dzieci
 • swój stan psychofizyczny
 • koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu

 • Policjanci kontrolują autobusy i autokary policja, policja ostroda, kpp ostroda, policjanci z ostrody, drogowka, ruch drogowy, rd ostroda, kontrole, autobusy
  Policjanci kontrolują autobusy i autokary
 • Policjanci kontrolują autobusy i autokary policja, policja ostroda, kpp ostroda, policjanci z ostrody, drogowka, ruch drogowy, rd ostroda, kontrole, autobusy
  Policjanci kontrolują autobusy i autokary
 • Policjanci kontrolują autobusy i autokary policja, policja ostroda, kpp ostroda, policjanci z ostrody, drogowka, ruch drogowy, rd ostroda, kontrole, autobusy
  Policjanci kontrolują autobusy i autokary
 • Policjanci kontrolują autobusy i autokary policja, policja ostroda, kpp ostroda, policjanci z ostrody, drogowka, ruch drogowy, rd ostroda, kontrole, autobusy
  Policjanci kontrolują autobusy i autokary
 • Policjanci kontrolują autobusy i autokary policja, policja ostroda, kpp ostroda, policjanci z ostrody, drogowka, ruch drogowy, rd ostroda, kontrole, autobusy
  Policjanci kontrolują autobusy i autokary

Równolegle prowadzone są działania informacyjno - edukacyjne „Bezpieczny PAS(ażer)”, w których policjanci przypominają pasażerom, że także są uczestnikami ruchu drogowego i mają prawo do bezpiecznej podróży zarówno w transporcie zbiorowym, jak i indywidualnym. Mundurowi uświadamiają również, że niewłaściwe zachowanie pasażera np. rozpraszanie uwagi kierowcy, prowokowanie do nieprzestrzegania przepisów może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy.

Policjanci ostródzkiej drogówki prowadzą intensywne działania i starają się dotrzeć do jak największej liczby kierowców transportu zbiorowego. Codziennie przeprowadzają kontrole, sprawdzając między innymi stan trzeźwości kierujących, ich dokumenty, stan techniczny pojazdów i przypominając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Wszystko po to, by każdy mógł bezpiecznie dojechać do celu.

 

 

 

(ab/tm)