Morąg: W Morągu popłynęła policyjna krew - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Morąg: W Morągu popłynęła policyjna krew

W Morąskim Domu Kultury odbyła się dziś akcja oddawania krwi organizowana przez Oddział Rejonowy PCK w Morągu oraz Zarząd Klubu HDK PCK KP PSP Ostróda JRG PSP w Morągu. Do akcji przyłączyli się również policjanci oraz pracownicy cywilni z tamtejszego komisariatu.

Krew jest substancją, której nie sposób wyprodukować w laboratorium. Zapotrzebowanie na ten bezcenny lek wciąż rośnie. Gest honorowego krwiodawstwa świadczy nie tylko o świadomości problemu ale również o wielkim sercu darczyńcy.

Dziś w Morąskim Domu Kultury odbyła się akcja oddawania krwi zorganizowana przez Oddział Rejonowy PCK w Morągu oraz Zarząd Klubu HDK PCK KP PSP Ostróda JRG PSP w Morągu. Rozumiejąc pilną potrzebę oddawania tej bezcennej substancji, do akcji przyłączyli się policjanci oraz pracownicy cywilni morąskiego komisariatu.

 

Wśród krwiodawców znalazł się również Komendant Komisariatu Policji w Morągu - nadkom. Marek Kaszuba oraz jego zastępca - nadkom. Bogdan Królikowski.

 

Policjanci zachęcają do oddawania krwi

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpiecznym procesem. Do tego celu, na każdym etapie, używane są wyłącznie narzędzia jednorazowego użytku, co wyklucza ryzyko zarażenia się wirusami przenoszonymi poprzez krew.

Jedna jednostka donacji to około 450 ml krwi, średnio w ciele dorosłego człowieka jest 5-6 litrów krwi. Ubytek ten u większości ludzi nie powoduje żadnych odczuć. Bardzo mały procent może doświadczać chwilowych zawrotów głowy, lecz krótki odpoczynek szybko przywraca wszystko do normy.