Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Obchody Święta Policji w ostródzkim Zamku

Dzisiaj ostródzcy policjanci obchodzili swoje święto. Z tej okazji w ostródzkim Zamku odbyły się uroczyste obchody Święta Policji oraz 99 rocznicy powstania tej formacji. W tym roku ponad 60 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie uzyskało awanse na wyższe stopnie służbowe. Akty mianowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Ostródzie insp. Tomasz Klimek.

Święto policji, obchodzone 24 lipca, w rocznicę powołania w 1919 r. przez Sejm II RP policji Państwowej, jest okazją do wyróżnień i awansów funkcjonariuszy pełniących niezwykle trudną i odpowiedzialną służbę na rzecz społeczeństwa. Tegoroczne powiatowe uroczyste obchody Święta policji odbyły się dziś (10.08.2018) w ostródzkim Zamku.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku inspektorowi Tomaszowi Klimkowi przez dowódcę uroczystości nadkom. Bogdana Królikowskiego oraz odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski, który przywitał wszystkich gości. W swoim wystąpieniu komendant podziękował policjantom i pracownikom ostródzkiej komendy za zaangażowanie i trud włożony w codzienną służbę. Słowa podziękowania skierował także do przedstawicieli władz samorządowych i przedstawicieli instytucji za współpracę i wsparcie działań podejmowanych przez policjantów na rzecz bezpieczeństwa.

Kolejnym puntem uroczystości było wręczenie medali, odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. W tym roku awans otrzymało ponad 60 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek pogratulował awansowanym i wyróżnionym, podkreślił wagę zawodu policjanta oraz życzył dalszych sukcesów zarówno zawodowych jak i tych w życiu prywatnym.

W imieniu przedstawicieli władz samorządowych Starosta Ostródzki Pan Andrzej Wiczkowski podziękował policjantom za codzienną służbę i wyraził słowa uznania wobec trudu jaki policjanci podejmują w codziennej pracy. Podkreślił również ogromną rolę rodzin i bliskich funkcjonariuszy, którzy wspierają ich w często niełatwych momentach.

Następnie głos zabrał Pan Stanisław Orzechowski Asystent Wojewody Warmińsko Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego, który pogratulował awansowanym i wyróżnionym oraz odczytał list w imieniu Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć również kapelana ostródzkiej komendy Prałat Dekanatu Ksiądz Roman Wiśniowiecki, który podkreślił ważną rolę policjantów w kształtowaniu poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz podziękował im za współpracę.

Na zakończenie wszyscy obecni zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia na dziedzińcu zamku.