Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: St. asp. Robert Horodyłowski najlepszym strzelcem wśród policjantów garnizonu Warmińsko- Mazurskiego

Na strzelnicy LOK w Olsztynie policjanci rywalizowali w zawodach strzeleckich o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Współorganizatorem zawodów był Warmińsko – Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie. Najlepszym strzelcem okazał się funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie- st. asp. Robert Horodyłowski.

W miniony piątek (29.06.2018) na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Olsztynie odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Organizatorem zawodów był Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie, a współorganizatorem przedsięwzięcia Warmińsko - Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie. Patronat nad zawodami objął insp. Tomasz Klimek, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. W imieniu komendanta gości przywitała mł. insp. Iwona Konieczna Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia. Łącznie do zawodów przystąpiło

31 drużyn - 92 zawodników. 19 drużyn z Komend Miejskich i Powiatowych Policji, 9 drużyn z wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i po 1 drużynie z  Oddziału Prewencji Policji, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji w Olsztynie. Podkomisarz Krystian Kata omówił przebieg zawodów, czas rozgrywania poszczególnych konkurencji oraz planowany czas zakończenia. Następnie funkcjonariusz omówił warunki bezpieczeństwa i zachowanie w trakcie strzelań zespołowych i indywidualnych oraz przemieszczanie się po strzelnicy. W dalszej części podkomisarz Kata omówił przebieg konkurencji oraz wskazanie miejsc ich rozgrywania:

Pierwsza konkurencja to:

K-1 (oś 1) – Pistolet centralny zapłon 25m

Kierownik konkurencji - podkom. Tomasz Okorski,

Sędzia tarczowy – asp. szt. Marek Krzywda

Cel:                 – tarcza TS – 2 (olimpijska)

Odległość:      – 25 metrów.

Ilość amunicji:  – 10 szt.

Postawa:         – stojąca (z wolnej ręki lub oburącz).

Czas:               – 10 strzałów ocenianych (3 minuty).

Punktacja:       ­­– każdy członek drużyny może uzyskać maksymalnie 100 pkt,

 

Druga Konkurencja to:

 

K-2 (oś 2) – Pistolet dynamiczny

Kierownik konkurencji - podkom. Krystian Kata,

Sędziowie stanowiskowi: asp. szt. Artur Popiołek i sierż. Marcin Kosyl

Cel:                             – 2 x tarcza TS – 9.

Odległość:                  – 5 i 7,5 metra.

Ilość amunicji:            – 6 szt. (2 magazynki po 3 szt.).

Postawa:                     – stojąca.

Czas:      – suma czasów wszystkich członków drużyny.

Punktacja:  – drużyna, która uzyska najniższy czas konkurencji otrzyma 150 pkt.,

 

Ostatnia konkurencja to:

K-3 (oś 1) – Sztafeta strzelecka

Kierownik konkurencji: podkom. Krystian Kata

Sędziowie stanowiskowi: podkom. Tomasz Okorski, asp. szt. Artur Popiołek, asp. szt. Marek Krzywda, sierż. Marcin Kosyl

Cel:                 – 5 celów typu popper. 

Odległość:      – 20 metrów.

Ilość amunicji – 12 szt. na drużynę (każdy zawodnik ładuje 2 magazynki po 2szt. amunicji)      

Postawa:         – stojąca .

Dobieg:           – 10 metrów.

Czas:               – 90 sek.

Punktacja:       – drużyna, która uzyska najniższy czas konkurencji otrzyma 150 pkt.,

Na zakończenie Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek oraz Przewodniczący Warmińsko - Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie nadkom. Sławomir Koniuszy wręczyli dyplomy i puchary :

Najlepsi w klasyfikacji K-1 – Pistolet centralny zapłon 25m:

klasyfikacja indywidualna:

1: st. asp. Horodyłowski Robert        KPP Ostróda

2: st. sierż. Kamil                              SPAP

3: st. asp. Sławomir                            WTO KWP w Olsztynie

klasyfikacja indywidualna kobiet:

1: sierż. Dominika Pedina KMP w Olsztynie

2: sierż. szt. Zofia Górka Sekcja Psychologów/OPP

3: mł. asp. Małgorzata Konopko Wydział Prewencji KWP w Olsztynie

K-1 - Sztafeta strzelecka: klasyfikacja drużynowa:

1: SPAP

2: KPP Ostróda

3: KPP Kętrzyn

K-2 – Pistolet dynamiczny, klasyfikacja drużynowa:

1: SPAP

2: KMP Olsztyn I Zespół

3: Wydział Kontroli/Wydział Kadr i Szkolenia

 

K-3 – Sztafeta strzelecka: klasyfikacja drużynowa:

1: KPP Nowe Miasto Lubawskie

2: SPAP

3: KMP Olsztyn II

 

Klasyfikacja generalna: klasyfikacja drużynowa:

 

1: SPAP

2:Wydział Postepowań Administracyjnych II Zespół

3:KMP Olsztyn I Zespół

 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, podziękował wszystkim drużynom za przybycie, pogratulował zwycięzcom i zaprosił na kolejne zawody, które odbędą się w przyszłym roku. Natomiast przewodniczący Warmińsko – Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie nadkom. Sławomir Koniuszy, powiedział, że wszyscy są dla niego zwycięzcami i również pogratulował. Na koniec wszyscy uczestnicy wzięli udział w pamiątkowym zdjęciu. Pan Komendant i Przewodniczący podziękowali również instruktorom oraz osobom z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie za zaangażowanie i profesjonale przygotowanie zawodów. Do zobaczenia za rok.

  • Policjanci z KPP Ostróda najlepszym strzelcem wśród policjantów garnizonu Warmińsko- Mazurskiego
  • Policjanci z KPP Ostróda najlepszym strzelcem wśród policjantów garnizonu Warmińsko- Mazurskiego
  • Policjanci z KPP Ostróda najlepszym strzelcem wśród policjantów garnizonu Warmińsko- Mazurskiego
  • Policjanci z KPP Ostróda najlepszym strzelcem wśród policjantów garnizonu Warmińsko- Mazurskiego