Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Młodzi cykliści zdobyli pierwsze uprawnienia do kierowania rowerem

Policjanci przeprowadzili egzamin na kartę rowerową. Podchodzący do egzaminu uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego i obiecali ich przestrzegać podczas korzystania z jednośladu.

Wczoraj (05.06.2018)  w Szkole Podstawowej w Szczepankowie w Gminie Grunwald kilkunastu uczniów podeszło do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin przeprowadzili policjanci. Wszyscy zdający wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami i uzyskali pierwsze uprawnienia do kierowania rowerem.

Podczas spotkania policjanci rozmawiali z uczniami na temat obowiązkowego wyposażenia roweru  o bezwzględnym  przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego i  bezpieczeństwie związanym z poruszaniem się rowerem po drogach.

Przypominamy!

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

  • osiągnęła wymagany minimalny wiek tj. 10 lat dla roweru, 15 lat dla pojazdu zaprzęgowego lub 17 lat dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę
  • wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań

W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej wtórnik tego dokumentu wydaje nieodpłatnie podmiot, który wydał kartę rowerową.

Dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - nie muszą zatem posiadać żadnych uprawnień.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

  1. dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej
  2. dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań – osobie nie wymienionej w pkt.1