Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Uroczyste pożegnanie Pani Barbary Lampkowskiej- wieloletniego pracownika cywilnego Policji

W miniony piątek w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie z naszą formacją oficjalnie pożegnała się Pani Barbara Lampkowska- pracownik cywilny ostródzkiej komendy z 45- letnim stażem. Pani Basi dziękujemy za współpracę i życzymy dużo zdrowia i radości.

Pani Basia- bo tak nazywają ją wszyscy policjanci i pracownicy cywilni odeszła na emeryturę po 45 latach pracy w tym po ponad 25 latach przepracowanych w ostródzkiej komendzie. Od samego początku pracy w naszej formacji, tj od listopada 1992 roku, związana była właśnie z tą jednostką.

Ostatnie kilkanaście lat pracowała jako inspektor Zespołu Administracyjno- Gospodarczego pomagając policjantom podczas ich codziennej służby. Od 2006 roku była członkiem Korpusu Służby Cywilnej.

W 2012 roku Pani Barbara Lampkowska została odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Wyróżnienie to przyznawane jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

31 grudnia 2017 roku Pani Basia odeszła za zasłużoną emeryturę. W miniony piątek (12.01.2018) w sali odpraw w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyło się jej uroczyste pożegnanie.

Spotkaniu towarzyszyły słowa podziękowania, ale też wspomnienia związane z wieloletnią pracą i poznanymi w komendzie osobami. Przełożeni w ciepłych słowach wyrazili swoje uznanie dla zaangażowania Pani Barbary w powierzone jej zadania i codzienne obowiązki. Życzyli także dużo zdrowia, pomyślności w życiu prywatnym i realizacji wielu nowych wyzwań.