Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Wspólnie dla bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Ostródzkiego

W Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyło się pierwsze w tym roku, spotkanie z członkami Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia powołanej przy Staroście Ostródzkim. Posiedzenie poświęcone było analizie stanu bezpieczeństwa i ocenie zagrożeń porządku publicznego na terenie powiatu.

Dziś (12.01.2018) w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyło się spotkanie Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie nadkom. Marcina Danowskiego oraz jego I Zastępcy nadkom. Krzysztofa Bilickiego z członkami Komisji Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia Rady Ostródzkiego Powiatu: Panem Dariuszem Strukiem- przewodniczącym komisji, Panem Grzegorzem Kierozalskim- wiceprzewodniczącym komisji oraz członkiem komisji Panem Stanisławem Orzechowskim. Posiedzenie poświęcone było analizie stanu bezpieczeństwa i ocenie zagrożeń porządku publicznego na terenie powiatu.

Bezpieczeństwo mieszkańców to priorytet zarówno dla policjantów jak i władz powiatu, dlatego tego typu spotkania odbywają się regularnie. Podczas spotkań omawiane są potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców. Poruszane są również kwestie planowanych działań oraz akcji profilaktycznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom mieszkającym na terenie naszego powiatu.