Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: „Kręci mnie bezpieczeństwo…….. przez cały rok szkolny”. Nowa akcja MSWiA

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” to nowa ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna, która zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Jest ona elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem projektu jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami oświatowymi.

W ramach tej akcji w dniu wczorajszym (12.09.2017 r.) ostródzcy policjanci przeprowadzili działania pn. „Długa przerwa”. Były to działania prewencyjne, którymi objętych było 14 szkół z powiatu ostródzkiego.

W przedsięwzięciu tym wzięło udział 14 policjantów . Byli to głównie dzielnicowi, którzy zadania w ramach tej akcji realizowali w podległych im rejonach służbowych.

Policjanci za zadanie mieli prowadzenie krótkotrwałych obserwacji grupowania się osób małoletnich. Podczas tych obserwacji ich zadaniem było ujawnianie i legitymowanie nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji. Funkcjonariusze tego dnia nie odnotowali żadnych nieprawidłowości

Nie zawsze rodzice mają wiedzę o tym co robią ich dzieci . Dlatego każdy kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji dziecka ma społeczny obowiązek przeciwdziałaniu temu i zawiadomieniu odpowiednich instytucji.