Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Podsumowanie tygodnia – „Bezpieczna droga do szkoły”

Policjanci z powiatu ostródzkiego wspomagani przez Straż Miejską w Ostródzie i w Morągu przez cały tydzień czuwali nad bezpieczeństwem najmłodszych uczestników dróg. Przez ten czas sprawdzali przestrzeganie przepisów drogowych przez kierujących jak i pieszych. Do działań tych zaangażowanych było 61 policjantów ruchu drogowego, 62 policjantów z wydziału prewencji oraz 7 strażników miejskich

Funkcjonariusze szczególnym nadzorem objęli okolice szkół. W naszym powiecie było 19 miejsc w okolicach szkół gdzie policjanci sprawowali nadzór nad ruchem tak by pomóc najmłodszym bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy.

W tym czasie policjanci skontrolowali 279 pojazdów. Podczas kontroli ujawnili 11 przypadków niestosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików ochronnych dla dzieci. Mandatem karnym zostało ukaranych 14 kierujących za wykroczenia popełnione względem pieszych. W stosunku do 4 pieszych funkcjonariusze też wyciągnęli konsekwencje i nałożyli na nich mandaty karne za przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. W trakcie akcji policjanci skontrolowali również autobusy przewożące dzieci. Jednakże żadnych nieprawidłowości nie ujawnili.

W trakcie tej akcji policjanci nie odnotowali żadnych zdarzeń kryminalnych, jak również żadnych wypadków i kolizji w których uczestniczyły dzieci.