Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Ostródzie

W poniedziałek rozpoczął się nowy rok szkolny a więc czas nauki i spotkań w gronie rówieśników. Dla policjantów oznacza to okres wytężonej pracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom naszego rejonu.

Z tej okazji mundurowi z powiatu ostródzkiego uczestniczyli w uroczystych apelach organizowanych przez placówki oświatowe. W  wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2017/2018, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie wzięli udział liczni goście, wśród których byli: senator RP Bogusława Orzechowska, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski  Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Służby mundurowe na uroczystości reprezentowali:  Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Ostrowski oraz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie ppłk Adam Basak.